Jordbruksstöd

Kartonger med Sala kebabs logga på

Länsstyrelsen i Västmanlands län har beviljat företagsstöd för expansion och effektivisering genom om- och tillbyggnad samt införskaffande av ny produktionsteknisk utrustning med journalnummer 2017-4130 inom landsbygdsprogrammet 2014-2020.

Stödet avser ombyggnad av befintlig fabriksbyggnad och inköp av ny produktionsutrustning. Kvarn och blandare, fyllare, press och form, och styrning av grillrobotar medför lägre förbrukning av både elenergi och förpackningsmaterial. Investeringen innebär att vi kan tillmötesgå kundernas efterfrågade leveransvolymer med minskade bidrag till växthuseffekten.

Stödet har beviljats som stöd av mindre betydelse enligt kommissionens förordning (EU) m 1407/2013 av den 18 december 2013 och finansieras delvis av pengar från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.

Jordbruksstöd logga